Sosyal Fayda

indir

Sosyal Fayda

Afetlerle Kalkınma Platformu, özellikle kadınlar, çocuklar, azınlıklar, sığınmacı ve göçmenler esas olmak üzere kırılganlığı yüksek kesimlerin daha yoksullaşmalarını engellemek ve mümkünse bu döngüden kurtulabilmeleri için güçlenmelerini sağlamak gibi bir sosyal fayda misyon üstlenmektedir.

Sosyal Faydanın Finansmanı

Platformun en önemli işlevlerinden biri olarak sağlanacak sosyal faydanın finansmanı için çeşitli faaliyetler planlanmıştır. Bu faaliyetler proje temelli çalışmalar ya da kurumların sahiplenmesi ile olabileceği gibi hizmet sunumu şeklinde de olabilecektir.
images

Gençlerle Afet Farkındalık Söyleşileri

Afetlerle Kalkınma Platformu, gençlerin afetler, iklim değişikliği ve göçler konusundaki farkındalığını arttırmak için 'Afet Farkındalık Söyleşileri' organize etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamdaki söyleşilerin video kayıtlarının alınarak platform web sitesi aracılığıyla yayınlanması da öncelikli hedeflerden birisidir.

2835263

Kurumlarla Afet Farkındalık Söyleşileri

Afetlerle Kalkınma Platformu, başta afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme-insanî yardım konularında birincil olarak sorumlu olan resmi ve sivil toplum kurum-kuruluşlarıyla afetler, iklim değişikliği ve göçler konusundaki farkındalığını arttırmak için 'Afet Farkındalık Söyleşileri' organize etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamdaki söyleşilerin video kayıtlarının alınarak platform web sitesi aracılığıyla yayınlanması da öncelikli hedeflerden birisidir.

indir

Özel Sektör Afet Farkındalık Eğitimleri

Afetlerle Kalkınma Platformu, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların afet kırılganlıklarının yüksek olması gerçeğinden hareketle özel sektöre yönelik "Afet Farkındalık Eğitimleri" düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda firma büyüklüğü, bulunduğu bölgenin afetselliği ve faaliyet alanı gibi ayrımlardan yola çıkılarak özelleştirilmiş eğitimleri tasarlanmaktadır.