Hakkımızda

Amacımız

Afetler, iklim değişikliği, küresel ısınma ve pek çok sebebe bağlı olarak gittikçe düzensiz göç toplumların kırılganlığını arttırıyor. Ve buna karşın ne politika yapıcılar ne çok uluslu yapılar bu konuda yeterince aktif olarak harekete geçmiyor. Gelişmekte olan toplumlarda sivil toplum (kuruluşları) yeterince güçlü değil. Ve toplumsal sorunların çözümünde sivil toplumun rolü çok fazla...

Bizim de derdimiz hem akademik düzeyde hem de toplumsal düzeyde bir farkındalık sağlamak. Afetlerle Kalkınma Platformu, İnsanî kalkınmayı esas alan bir yaklaşım olarak iktisadi ve toplumsal gelişmenin ilk adımı olarak insanî değerleri ve bu değerlerin gelişimini, paylaşılmasını esas alır. Afetlerle Kalkınma Platformu, söyleşiler, günlük yazıları ve herkes için ulaşılabilir araştırma ve analizlerle desteklenen, afetler ve etkileri hakkında bir gündem oluşturmayı hedefleyen bir web platformu olarak tasarlanmıştır.

Afetlerle Kalkınma Platformu’nun vizyonu, afetlerin ve göçlerin az gelişmiş ülkelerde ve bölgelerde sebep olduğu yüksek kırılganlığın özellikle kadınlar, engelliler, göçmenler, azınlıklar, çocuklar, yaşlılar ve gençlerden oluşan kesimlerde azaltılmasına yönelik bir anlayış geliştirilmesine katkı sağlamak ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) esas olmak üzere ilgili resmî kurumların politika tasarımları için girdi sağlamaktır.

Hikayemiz

akademi-arama-kurtarma

2007'de Akademi Arama&Kurtarma Kulübü'nü kurduk...

2007 yılında, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören birkaç öğrenci Nihal Yılmaz’ın girişimi ve Murad Tiryakioğlu’nun akademik danışmanlığında Akademi Arama Kurtarma Kulübünü kurdu. Kulüp, AFAD-Afyon İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde onlarca gönüllünün çeşitli eğitimler almasını sağladı. Simav Depreminde hayatın normalleştirilmesine ilişkin çalışmalara katkı sağladı. Van Depremi için üniversite bünyesindeki yardımları organize etti ve Türk Kızılayı aracılığıyla depremzedelere ulaştırılmasını sağladı.
Slayt1

2013'de Büyük Bir Hayalin peşine düştük...

Geleceğimiz Sadece Salıncakta Sallansın!...” projesi, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklara temel afet bilincini, korunma yöntemleri ve alınabilecek önlemleri eğitici aktiviteler aracılığıyla öğretme amacıyla tasarlanmış ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Afyonkarahisar'da, Atatürk İlkokulu'nun okul öncesi sınıflarında uygulanmıştır. Bu süreçte doğrudan 120 çocuğa, dolaylı olarak ise iki bine yakın çocuğa ulaşılmıştır. Benzeri olmayan bu proje kapsamında bir animasyon filmi, gönüllü ve eğitmen el kitabı geliştirilmiş ve etkinliklerle desteklenmiştir. Bu proje AFAD'ın 2018 yılı UDAP çağrısı kapsamında yeniden tasarlanarak geliştirilmek üzere yeni bir başvuruya dönüştürülmüştür.
medya

2013'de Afet Bilinci Derneği'ni kurduk...

Hayalperest ekip öğrenci kulübünün sınırlarını aşarak 2013 yazında Afet Bilinci Derneği’ni kurdu. Merkezi Afyonkarahisar’da olan ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir dernek olarak her türlü afete karşı, hazırlık ve afet bilincinin geliştirilerek afet risklerinin azaltılması, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek vizyonunu taşımaktadır. Derneğin vizyonu doğrultusunda, analizler, araştırma raporları ve herkes için ulaşılabilir düzeyde çevrim içi eğitimler için hazırlıklar ve çalışmalar sürdürülmektedir.
pic1462287687r444330

2016'da "Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler" yayımlandı...

Kalkınma iktisadının çok boyutlu yapısı pek çok iktisadi ve toplumsal değişkeni bir arada değerlendirmeyi gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır. Kalkınmanın, nüfus, eğitim, finansman boyutlarıyla birlikte tarımsal üretim, yeşil-temiz sanayileşme ve sürdürülebilirlik konularını doğrudan ilgilendiren ve etkileyen doğal afetlerin de dikkate alınarak planlanması gerekmektedir. Doğal afetler çok ciddi ekonomik ve toplumsal etkiler oluşturarak iktisadi faaliyetleri ve toplumsal yaşamı, yaşanılan afetlerin şiddetine ve etki alanına göre, kaçınılmaz olarak etkilemekte ve aksatmaktadır. Afetler, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, afetlere karşı planlama, hazırlık ve koordinasyon düzeyleri ve ilişkili diğer değişkenlerle bağlantılı olarak daha az veya daha çok etki oluşturabilmektedir. Afetlerin ortaya koyduğu ekonomik ve toplumsal etkilerin coğrafi dağımı izlendiğinde, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan bölge ve ülkelerde maruziyet çok daha fazla olmakta ve hem toplumsal yaşamın hem de ekonomik faaliyetlerin normalleştirilmesi yüksek maliyetler ve uzun zaman gerektirmektedir. Afetlerin, iktisadi kalkınmanın planlanmasında dikkate alınması gerekliliği bu ve benzeri pek çok sebeple büyük önem arz etmektedir. Bu gerekliliği esas alan bir motivasyonla Dr. Murad Tiryakioğlu tarafından derlenen ve 19 yazar tarafından kaleme alınmış 16 bölümden oluşan “Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler ve Politikalar” başlıklı kitabın ilk kısmı, afetlerle kalkınmada Doğu Asya tecrübelerini ele almaktadır. Kitabın ikinci kısmı, afetlerle kalkınmada Türkiye'nin tecrübeleri ve çabalarına odaklanmaktadır. Kitabın üçüncü ayrımı ise göç, yoksulluk ve afetlerin ekonomi politiğine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
SIVILDUSUN_logo

2017'de Sivil Düşün Desteği aldık...

Sivil Düşün AB Programı'nden aldığımız destekle bu web sitesini kurduk. Aynı zamanda Yayınlar-Raporlar sekmesinden okuyabileceğiniz "1000'dik bir Alâmete-Haziır mıyız Afetlere?" başlıklı raporu bastık & paylaştık. Aynı zamanda görsel dokümanlarımızı geliştirdik ve bir kısmını bu destek sayesinde hazırladık.
çok-yakında-png-3

Afetlerle Kalkınmanın Sosyal, Sektörel ve Bölgesel Boyutu

"Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler" kitabında yer veremediğimiz konulardan, afetlerle kalkınmanın boyutlu analizini yapan ikinci derleme kitap "Afetlerle Kalkınmanın Sosyal, Sektörel ve Bölgesel Boyutu" çıktı. Bu kitapta sosyal medyanın afet yönetim sürecinde kullanılmasında sektörel politikalara, sosyal ve ekonomik kırılganlıktan şehir ve gayri menkul ekonomisine kadar pek çok konu ele alındı. Koç Üniversitesi Yayınları tarafından basılacak bu kitabın 2019 yılının ilk çeyreğinde raflarda yerini almasını umuyoruz.

Ekip

Hayalperest Ekip


Bu ekip olmasaydı ne kulüp ne dernek hayata geçebilirdi.

 • Cenk Kaya
 • Duygu Değirmencioğlu
 • Ecem Kandemir
 • Esma Dilruba Karataş Tuna
 • Hakan Polat
 • Hüseyin Atlı
 • Kağan Koru
 • Meryem Yılmaz
 • Samet Tokman
 • Sevinç Arda
 • Yeliz Uyanık
 • Yiğit Ali Mercan
 • Yılmaz Ülkütaş

Platform Asistanları


Platform asistanları aslında işin çok önemli bir kısmını yapan görünmez kahramanlar. İyi ki varlar.

 • Elif Elşan
 • İpek Bası
 • Asena Zengin
 • Eda Karaçalı
 • Selda Demir
 • Arzum Dereli
 • Enes Çetinbakış

Danışma Kurulu

Platform Danışma Kurulu platformun içeriğinin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için çalışma ekibi ile fikir alışverişinde bulunarak kalkınma ve sanayileşme politikalarının tasarımında ve geliştirilmesinde afetleri ve son dönemde etkileri Türkiye için belirgin hale gelen göçleri dikkate alan bir yaklaşımın oluşumuna, benimsenmesine ve bu konu ile ilgili gündem oluşturularak farkındalık artışına fikri destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Prof. Dr. Gökhan Akbulut
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi-İzmir
Prof. Dr. Mehmet Balcılar
Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC
Prof. Dr. Fikret Adaman
Boğaziçi Üniversitesi-İstanbul
Doç. Dr. Ali Tolga Özden
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi-Çanakkale
Doç. Dr. Meltem İnce Yenilmez
Yaşar Üniversitesi-İzmir
Mehmet Buldan
Afyon-AFAD İl Müdürü-Afyonkarahisar
Dr. Turhan Sofuoğlu
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi & Acil Ambulans Hekimleri Derneği-İzmir
Dr. Zeynep Sofuoğlu
Acil Ambulans Hekimleri Derneği-İzmir
Dr. Ayça Hatice Türkan
Afyon Kocatepe Üniversitesi-Afyon
Ü. Barış Urhan
TÜSİAD-Ankara
Murat Arısoy
Afyon Ticaret ve Sanayi Odası-Afyon
Özgür Demir
Afet Bilinci Derneği & ABİGEM-Afyon