Kitaplar


Kitaplar

Afetlerin, iktisadi kalkınmanın planlanmasında dikkate alınması gerekliliği pek çok sebeple büyük önem arz etmektedir. Bu gerekliliği esas alan bir motivasyonla Dr. Murad Tiryakioğlu tarafından derlenen ve 19 yazar tarafından kaleme alınmış 16 bölümden oluşan “Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler ve Politikalar” başlıklı kitabın ilk kısmı, afetlerle kalkınmada Doğu Asya tecrübelerini ele almaktadır. Kitabın ikinci kısmı, afetlerle kalkınmada Türkiye'nin tecrübeleri ve çabalarına odaklanmaktadır. Kitabın üçüncü ayrımı ise göç, yoksulluk ve afetlerin ekonomi politiğine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Afetlerle_Kalkinma (3)

Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler,Politikalar ve Beklentiler

Kalkınma iktisadının çok boyutlu yapısı pek çok iktisadi ve toplumsal değişkeni bir arada değerlendirmeyi gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır. Kalkınmanın, nüfus, eğitim, finansman boyutlarıyla birlikte tarımsal üretim, yeşil-temiz sanayileşme ve sürdürülebilirlik konularını doğrudan ilgilendiren ve etkileyen doğal afetlerin de dikkate alınarak planlanması gerekmektedir. Doğal afetler çok ciddi ekonomik ve toplumsal etkiler oluşturarak iktisadi faaliyetleri ve toplumsal yaşamı, yaşanılan afetlerin şiddetine ve etki alanına göre, kaçınılmaz olarak etkilemekte ve aksatmaktadır. Afetler, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, afetlere karşı planlama, hazırlık ve koordinasyon düzeyleri ve ilişkili diğer değişkenlerle bağlantılı olarak daha az veya daha çok etki oluşturabilmektedir. Afetlerin ortaya koyduğu ekonomik ve toplumsal etkilerin coğrafi dağımı izlendiğinde, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan bölge ve ülkelerde maruziyet çok daha fazla olmakta ve hem toplumsal yaşamın hem de ekonomik faaliyetlerin normalleştirilmesi yüksek maliyetler ve uzun zaman gerektirmektedir.
3

Afetlerle Kalkınmanın Sosyal, Sektörel ve Bölgesel Boyutu

"Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler" kitabının bünyesinde yer verilemeyen konular yeni bir kitabı ortaya koydu: Afetlerle Kalkınmanın Sosyal, Sektörel ve Bölgesel Boyutu. Bu kitap üç boyutlu olarak afetleri, afetlerin etkilerini ve yönetim süreçlerini tartışıyor. 2019'un ilk aylarında raflarda olması beklenen kitap Koç Üniversitesi Yayınları'ndan çıkacak.