Göçle İlgilenenler


>Son yıllarda özellikle Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı düzensiz ve zorunlu göçler çok boyutlu etkiler ortaya koyuyor. Henüz yeterli akademik ve toplumsal farkındalık olmasa da pek çok çalışma yapılıyor, raporlar yayımlanıyor. Burada özellikle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu düzensiz göç ile ilgili ilgili yayınlar, çalışmalar, projeler ve süreçte aktif rol üstlenen araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve daha pek çok bilgi zaman içinde paylaşılıyor olacak.