Afetlerle İlgilenenler

>"Doğa" kaynaklı afetler de "İnsan" kaynaklı afetler de çok boyutlu etkiler ortaya koyuyor. Ve bu konuda pek çok çalışma yapılıyor, raporlar yayımlanıyor. Burada afetlerle ilgili yayınlar, çalışmalar, projeler ve benzeri pek çok bilgi ve belge zaman içinde paylaşılıyor olacak.