Başka bir kalkınma anlayışı için…

Afetler, hem doğa kaynaklı hem de insan (teknoloji) kaynaklı olarak beklenmedik anlarda ortaya çıkıyor ve yaşamı -çoğunlukla- derinden etkiliyor. Bu etkiler toplumsal ve iktisadi boyutuyla iktisadi gelişme sürecini aksatıyor.

Bu sürece iklim değişikliği, küresel ısınma ve düzensiz-zorunlu göç de eklenince, özellikle kırılganlığı yüksek gelişmekte olan ülkeler ve çoğunlukla bu ülkelerde yoğunluğu artan kırılgan kesimler için ortaya çıkan kayıp çok daha fazla oluyor.

Bu tespitten hareketle insanı ve temel insanî gereksinimleri önceleyen, yoksulluk kısır döngüsünden kurtulması gittikçe zorlaşan toplumlara ve bu toplumlarda faaliyet sürdürmeye çaba sarf eden ekonomik aktörlere odaklanan Afetlerle Kalkınma Platformu, başka bir kalkınma anlayışının gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor...